O Ljigu

Ljig se nalazi u zapadnom delu centralne Srbije na nadmorskoj visini od 152 m. Sa Beogradom je povezan Ibarskom magistralom. To je administrativni, privredni i kulturni centar istoimene opštine. Razvio se u ataru sela Gukoši kao drumsko naselje oko reke, po kojoj je dobio ime u drugoj polovini XIX veka. Za varošicu je proglašen 1922. godine. Naselje se brže razvijalo od kada je kroz njega prošla železnička pruga od Lajkovca za Gornji Milanovac.

Na površini od 279 kvadratnih kilometara nalazi se 26 naselja: Ba, Babajić, Belanovica, Bošnjanović, Brančić, Veliševac, Gukoš, Dići, Donji Banjani, Živkovci, Ivanovci, Jajčić, Kadina Luka, Kalanjevci, Kozelj, Lalinci, Latković, Liplje, Ljig, Moravci, Paležnica, Poljanice, Slavkovica, Cvetanovac sa naseljem Milavac, Štavica i Šutci.

Reka Ljig protiče zapadnim i severozapadnim područjem opštine. Ovakva pozicija uticala je da se najpre geografski, a kasnije i funkcionalno, Ljig deli na šumadijsku zonu na istoku i kolubarsku zonu u dolini reke Ljig.

Prema popisu iz 2002. godine na teritoriji Opštine je živelo 14.629 stanovnika u 27 naselja, od čega je 50,9% (7439) žena a 49,1% (7190) muškaraca. Prema površini i broju stanovnika opština Ljig pripada grupi manjih opština.