Lov

Na području Opštine postoje dva lovačka udruženja, «Rajac» iz Ljiga i «Kačer» iz Belanovice. Lovačko udruženje «Rajac» gazduje istoimenim lovištem, koje se prostire na 19.197 ha, visinske razlike od 124 do 864 m n.v. Položaj lovišta ukazuje na mogućnost izvođenja svih tipova i načina lova, od ravničarskog, preko brdskog «šumadijskog», pa do planinskog lova, kao i sa svim tipovima lovnih pasa (ptičari, goniči itd.). Lov je moguć tokom čitave lovne sezone. Lovište je bogato svim vrstama divljači, a naročito srnećom, zečijom i fazanskom i nešto manje divljim svinjama i predatorima kao što su lisica, kuna, šakal itd. Lovačko udruženje iz Ljiga organizuje lov na «Zlatnu rajačku lisicu» sa psima goničima na obroncima Rajca. To je jedna od najstarijih manifestacija tog tipa sa obiljem pratećih sadržaja, poput odstrela divljeg vepra, jamarenja štetočina, takmičenja u gađanju glinenih golubova i slično. Udruženje se bavi i ugošćavanjem lovaca turista. Za sada je u ponudi odstrel srndaća, fazana i zeca. Lovište poseduje određene lovno- tehničke objekte, koji zahtevaju obnovu i opremanje za adekvatnu ponudu u okviru lovnog turizma. Lovištem “Kačer” gazduje Lovačko udruženje istog naziva. Lovište ima površinu 8.500 ha na delovima atara šest naselja (Poljanice, Kalanjevci, Šutci, Belanovica, Živkovci i Kozelj). Najbrojnije vrste su: zec, fazan, srna, divlja svinja, jarebica, lisica, kuna, jazavac, prepelica, grlica, golub, divlja patka, šljuka i dr. Ovo lovište pruža mogućnost lova tokom cele lovne sezone, sve dok je visina snežnog pokrivača ispod 10 cm. Od lovno-tehničkih objekata postoje: čeke, čeke na drveću, hranilišta i tovišta. Zlatna rajačka lisica Zlatna rajačka lisica je lovno-turistička manifestacija osnovana 1988. godine, koja se svake godine održava na obroncima planine Rajac. Organizatori su lovačko udruženje “Rajac” iz Ljiga. Cilj manifestacije je razvijanje lovačkog duha, takmičenje, popularizacija lova i lovačkog druženja. rajackalisica2014