Rajac

Planina Rajac sa najvećom nadmorskom visinom od 848m je severoistočni ogranak planine Suvobor. Veći deo njegove teritorije pripada opštini Ljig, a manji Gornjem Milanovcu. Udaljen je 10km od Ibarske magistrale, od Ljiga 14km, Gornjeg Milanovca 34km, a od Beograda manje od 100 kilometara.

Rajac predstavlja jednu od najatraktivnijih u kompleksu Valjevskih planina. Priroda je raskošno darovala ovaj prostor izvanrednom lepotom, specifičnim oblicima reljefa, interesantnim hidrografskim elementima, karakterističnim živim svetom, velikim brojem i raznovrsnošću biljnih vrsta. Stari putopisci su ga zbog lepote prirode nazvali “rajem na zemlji”.

Prostor od 1.200 ha je od 1963. godine zaštićen kao predeo naročite prirodne lepote (III kategorija).
Na Rajcu su zastupljeni površinski i podzemni oblici kraškog reljefa, kao i 12 speleoloških objekata. Od pojedinačnih geomorfoloških objekata koji na određen način mogu predstavljati turistički motiv izdvajaju se: Rajačka pećina, Pop purina crkva i Velika Bezdana.

Rajačka pećina (Mala Bezdana) se nalazi 500 m južno od planinarskog doma i PTT odmarališta. Ova pećina nije najveći speleološki objekat na širem područiju Rajca, ali po ukupnosti morfoloških elemenata, po bogatstvu ukrasa i položaja uz lokalni put koji vodi preko Rajca, zaslužuje pažnju. Ulazni kanal je dug 30 m i prosečnog nagiba od 30 stepeni. Ovaj deo ima malo ukrasa, nešto providnih stalaktita i pećinskih škrapa na zidovima. Na kraju ovog kanala prema jugu postoji kanal dug oko 20 m, sa vodenim tokovima.

Prema višegodišnjim merenjima letnji period na Rajcu traje duže od četiri meseca. Klima je umereno-kontinentalna, vlažnost vazduha u letnjim mesecima je oko 65%, a preovlađuje južni vetar. Klimatsko-terapeutske vrednosti pogoduju lečenju anemije.

Suvoborski Rajac je svojom lepotom oduvek privlačio brojne zaljubljenike prirode. Upravo su entuzijasti planinarskog društva Pobeda bili glavni inicijatori ubrzanijeg razvoja ovog prostora. Planinarski dom “Čika Duško Jovanović” bio je jezgro oko koga se formirao sadašnji turistički centar gradnjom dodatnih turističkih objekata najčešće odmarališnog tipa.

Rajac pruža brojne mogućnosti za organizovanje raznovrsnih turističkih aktivnosti: sport i rekreaciju, planinarenje, lov, paraglajding, biciklistička takmičenja, konjički sport, turističko-zabavne manifestacije, rekreativno sankanje, skijanje i sl.