Лов

На подручју Општине постоје два ловачка удружења, «Рајац» из Љига и «Качер» из Белановице. Ловачко удружење «Рајац» газдује истоименим ловиштем, које се простире на 19.197 ха, висинске разлике од 124 до 864 м н.в. Положај ловишта указује на могућност извођења свих типова и начина лова, од равничарског, преко брдског «шумадијског», па до планинског лова, као и са свим типовима ловних паса (птичари, гоничи итд.). Лов је могућ током читаве ловне сезоне. Ловиште је богато свим врстама дивљачи, а нарочито срнећом, зечијом и фазанском и нешто мање дивљим свињама и предаторима као што су лисица, куна, шакал итд. Ловачко удружење из Љига организује лов на «Златну рајачку лисицу» са псима гоничима на обронцима Рајца. То је једна од најстаријих манифестација тог типа са обиљем пратећих садржаја, попут одстрела дивљег вепра, јамарења штеточина, такмичења у гађању глинених голубова и слично. Удружење се бави и угошћавањем ловаца туриста. За сада је у понуди одстрел срндаћа, фазана и зеца. Ловиште поседује одређене ловно- техничке објекте, који захтевају обнову и опремање за адекватну понуду у оквиру ловног туризма. Ловиштем “Качер” газдује Ловачко удружење истог назива. Ловиште има површину 8.500 ха на деловима атара шест насеља (Пољанице, Калањевци, Шутци, Белановица, Живковци и Козељ). Најбројније врсте су: зец, фазан, срна, дивља свиња, јаребица, лисица, куна, јазавац, препелица, грлица, голуб, дивља патка, шљука и др. Ово ловиште пружа могућност лова током целе ловне сезоне, све док је висина снежног покривача испод 10 цм. Од ловно-техничких објеката постоје: чеке, чеке на дрвећу, хранилишта и товишта. Златна рајачка лисица   rajackalisica2014