О нама

Туристички савез општине Љиг је основан 1969. године. Скупштина општине Љиг је, на основу Закона о јавним службама, трансформисала Туристички савез у Туристичку организацију општине Љиг 30. марта 2001.
Културно историјско наслеђе, као и богатство природе на територији општине Љиг, доприноси развоју различитих видова туризма: бањског, излетничког, сеоског, спортско-рекреативног, манифестационог, ловног, транзитног, верског итд.

У циљу промоције туристичких вредности на територији општине, Туристичка организација обавља следеће активности:
*пријем и боравак туриста, као и пружање свих неопходних информација;
*организује, односно учествује у организацији манифестација на територији општине Љиг;
*сарађује са свим локалним интересним групама (привредним субјектима, организацијама…) на формирању и пласману туристичких производа;
*припрема и израђује промотивни материјал;
*обавља остале послове у складу са Законом о туризму и Статутом ТОО Љиг.

Туристичка организација представља општину Љиг на бројним манифестацијама у земљи и иностранству, а такође и активно примењује савремене начине комуникације са туристима, нарочито путем бројних друштвених мрежа. На овај начин се брже и ефектиније деле актуелне информације и видео записи у вези са туристичком понудом општине.

turisticka ljig

33 44 55

Instagram