Seoski turizam

Na teritoriji ljiške opštine postoji tradicija bavljenja seoskim turizmom. Trenutno 11 domaćinstava nudi smeštaj kapaciteta od oko 100 ležaja, ali trend zainteresovanih za bavljenje ovom vrstom delatnosti je u stalnom porastu. Posebno interesovanje vlada među poljoprivrednim gazdinstvima koja teže da svoju proizvodnju objedine sa turstičkom ponudom.

Seoska domaćinstva u opštini Ljig

Radojko Radisavljević, Veliševac
  +381(0) 14 3443760
  +381(0) 64 1194060
Goran Daničić, Rajac
  +381(0) 14 80080
  +381(0) 14 80363
  +381(0) 64 5273959
Dušan Saratlić, Šutci
  +381(0) 14 3449902
  +381(0) 62 311502
Ljilja Milovanović, Kozelj
  +381(0) 14 87194
  +381(0) 64 8719400
Rade Tomić, Šutci
  +381(0) 14 89204
  +381(0) 63 625001
Gordana Popović, Gukoš
  +381(0) 14 289022
  +381(0) 60 7210896
Dragutin Lomić, Belanovica
 +381(0) 14 3449236
 +381(0) 64 5550705
Mladen Draškić, Kadina Luka
 +381(0) 014 289217
 +381(0) 064 4542932
Bojan Kojić, Štavica
 +381(0) 69 2333463
Vesna Sajić, Gukoš
 +381(0) 14 3445454
 +381(0) 60 0885454
Dragana Smiljanić Ećimović, Slavkovica
 +381(0) 14 80250
 +381(0) 11 3085350
 +381(0) 63 1815094
 +381(0) 64 5550705