Рајац

Планина Рајац са највећом надморском висином од 848м је североисточни огранак планине Сувобор. Већи део његове територије припада општини Љиг, а мањи Горњем Милановцу. Удаљен је 10км од Ибарске магистрале, од Љига 14км, Горњег Милановца 34км, а од Београда мање од 100 километара.

Рајац представља једну од најатрактивнијих у комплексу Ваљевских планина. Природа је раскошно даровала овај простор изванредном лепотом, специфичним облицима рељефа, интересантним хидрографским елементима, карактеристичним живим светом, великим бројем и разноврсношћу биљних врста. Стари путописци су га због лепоте природе назвали “рајем на земљи”.

Простор од 1.200 ха је од 1963. године заштићен као предео нарочите природне лепоте (ИИИ категорија).
На Рајцу су заступљени површински и подземни облици крашког рељефа, као и 12 спелеолошких објеката. Од појединачних геоморфолошких објеката који на одређен начин могу представљати туристички мотив издвајају се: Рајачка пећина, Поп пурина црква и Велика Бездана.

Рајачка пећина (Мала Бездана) се налази 500 м јужно од планинарског дома и ПТТ одмаралишта. Ова пећина није највећи спелеолошки објекат на ширем подручију Рајца, али по укупности морфолошких елемената, по богатству украса и положаја уз локални пут који води преко Рајца, заслужује пажњу. Улазни канал је дуг 30 м и просечног нагиба од 30 степени. Овај део има мало украса, нешто провидних сталактита и пећинских шкрапа на зидовима. На крају овог канала према југу постоји канал дуг око 20 м, са воденим токовима.

Према вишегодишњим мерењима летњи период на Рајцу траје дуже од четири месеца. Клима је умерено-континентална, влажност ваздуха у летњим месецима је око 65%, а преовлађује јужни ветар. Климатско-терапеутске вредности погодују лечењу анемије.

Сувоборски Рајац је својом лепотом одувек привлачио бројне заљубљенике природе. Управо су ентузијасти планинарског друштва Победа били главни иницијатори убрзанијег развоја овог простора. Планинарски дом “Чика Душко Јовановић” био је језгро око кога се формирао садашњи туристички центар градњом додатних туристичких објеката најчешће одмаралишног типа.

Рајац пружа бројне могућности за организовање разноврсних туристичких активности: спорт и рекреацију, планинарење, лов, параглајдинг, бициклистичка такмичења, коњички спорт, туристичко-забавне манифестације, рекреативно санкање, скијање и сл.