Сеоски туризам

На територији љишке општине постоји традиција бављења сеоским туризмом. Тренутно 11 домаћинстава нуди смештај капацитета од око 100 лежаја, али тренд заинтересованих за бављење овом врстом делатности је у сталном порасту. Посебно интересовање влада међу пољопривредним газдинствима која теже да своју производњу обједине са турстичком понудом.

Сеоска домаћинства у општини Љиг
Воденица код Уче
Радојко Радисављевић, Велишевац
381(0) 14 3443760
381(0) 64 1194060

Код Горана
Горан Даничић, Рајац
381(0) 14 80080
381(0) 14 80363
381(0) 64 5273959

Домаћинство Саратлић
Душан Саратлић, Шутци
381(0) 14 3449902
381(0) 62 311502

Домаћинство Миловановић
Љиља Миловановић, Козељ
381(0) 14 87194
381(0) 64 8719400

Домаћинство Томић
Раде Томић, Шутци
381(0) 14 89204
381(0) 63 625001

Домаћинство Поповић
Гордана Поповић, Гукош
381(0) 14 289022
381(0) 60 7210896

Домаћинство Ломић
Драгутин Ломић, Белановица
381(0) 14 3449236
381(0) 64 5550705

Домаћинство Драшкић
Младен Драшкић, Кадина Лука
381(0) 014 289217
381(0) 064 4542932

Домаћинство Којић
Бојан Којић, Штавица
381(0) 69 2333463

Домаћинство Сајић
Весна Сајић, Гукош
381(0) 14 3445454
381(0) 60 0885454

Кућа за одмор Смиљанић
Драгана Смиљанић Ећимовић, Славковица
381(0) 14 80250
381(0) 11 3085350
381(0) 63 1815094
381(0) 64 5550705